Strona Główna

Odsłony: 50

 

Podobny obraz

 

 

Informacyjne spotkanie z rodzicami nowo przyjętych dzieci 3-letnich odbędzie się dnia

28 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.00.

 

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich odbędą się :

 

29 sierpnia (wspólnie z rodzicami) godz.10.00-12.00

 

oraz 30 sierpnia (bez rodziców, dzieci pozostają pod opieką nauczyciela)

 

godz.10.00-12.00.

 

Proszę zabrać dla dzieci obuwie na zmianę.