Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw łódź

 

W ramach realizacji działań ujętych w programie ekologicznym „Dobre rady na odpady” współfinansowanym z WFOŚiGW w Łodzi, w dniach 25.09., 01.10. i 03.10. 2019r. dzieci z grup III, IV i V odbyły wycieczkę do Sortowni Odpadów Komunalnych w Dzigorzewie. Naszym przewodnikiem po Sortowni Odpadów był pan Karol Kaliński. Przedszkolaki dowiedziały się, co się dzieje z odpadami przywożonymi do zakładu z domu i z przedszkola. Dzieci odbyły wirtualny spacer po sortowni, poznały miejsce gdzie odpady komunalne zostają poddawane procesom segregacji, odzysku i składowania. Zrozumiały potrzebę segregacji śmieci, które produkowane są w codziennym życiu domowym. Wycieczka bardzo nam się podobała, a dzieci postanowiły zdobytą wiedzę przekazać rodzicom aby wspólnie w domu odpowiednio sortować śmieci.