Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka

w Sieradzu

ul. Jana Pawła II 41

tel. (43) 677 72 11