REKRUTACJA 2020/2021

Odsłony: 957

Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja przedszkole 2020/2021

 

REKRUTACJA

do Przedszkola na rok szkolny  2020/2021

 

NABÓR I REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 5 PO RAZ PIERWSZY ORAZ DZIECI ZMIENIAJĄCYCH PRZEDSZKOLE odbywać się będzie od 2 marca do 13 marca 2020 roku.

Podstawą zapisania dziecka do placówki przedszkolnej jest złożenie w "przedszkolu pierwszego wyboru "WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI PRZEDSZKOLNEJ MIASTA SIERADZA NA ROK SZKOLNY 2020/2021", zwanego dalej "WNIOSKIEM".

 

Wniosek należy  wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców:


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/sieradz/News

 wydrukować, podpisać i złożyć w “przedszkolu pierwszego wyboru”.

 

Postępowanie rekrutacyjne
- 28.02.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 02.03.2020 r. - 13.03.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.03.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2020 r. - 30.03.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Postępowanie uzupełniające
- 14.08.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 17.08.2020 r. - 21.08.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 24.08.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 26.08.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 27.08.2020 r. - 28.08.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 31.08.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.