REKRUTACJA 2019/2020

Odsłony: 803

Proszę nacisnąć link poniżej :)


 Zasady naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020

 

 

REKRUTACJA

do Przedszkola na rok szkolny  2019/2020

Wniosek należy  wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej

na Portalu dla Rodziców

   

 

   01.03.2019   Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.

04.03.2019-22.03.2019 – Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja.

do 29.03.2019 – Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.

05.04.2019 ( godz. 12.00) – Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji.  Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru”.

08.04.2019 – 12.04.2019 - Potwierdzenie woli rodziców przyjęcie do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia  w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

15.04.2019 ( godz. 12.00) – Ogłoszenie list dzieci przyjętych.