Nasze grupy

Odsłony: 3774

Przyjaciele Misia Uszatka

 

Przedszkole im. Misia Uszatka czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1630.

Podstawa programowa realizowana jest w tych samych godzinach.

Do przedszkola uczęszcza 124 dzieci podzielonych na pięć grup wiekowych.

 

 Grupy noszą nazwy przyjaciół

                        Misia Uszatka.

 

Grupa I "Kotki" to dzieci 3-letnie
Grupa II "Misie" to dzieci 4-letnie
Grupa III "Zajączki" to dzieci 5-letnie
Grupa IV  "Wiewióreczki"to dzieci 6-letnie
Grupa V  "Pieski" to dzieci 5-letnie

W każdej z tych grup jest 23-25 przedszkolaków.