W roku szkolnym 2019/2020 pracujemy w oparciu o:

 

 

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”, którego autorkami są: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek.

  • Program  „Klucz do uczenia się" Lwa Wygotskiego
  • Moduł "Matematyka sensoryczna"
  • Moduł "Program literacki"
  • Moduł "Ruch ekspresyjny"
  • Moduł "Ty, ja, świat"

 

 

  • Program ekologiczny współfinansowany z WFOŚiGW w Łodzi "Dobre rady na odpady" (autorki I.Trawczyńska-Piekarek, R.Kulawiak) .Znalezione obrazy dla zapytania wfoś i gw  łódź
  • Program nt bezpieczeństwa w sieci oraz zdrowia "Bezpieczny i zdrowy przedszkolak" (autorki A.Sroka, B.Krawczyk, L.Tarasiewicz).